Missio Christi Alapítvány 
„Hogy felépítsük a Szeretet civilizációját." 
                                                                           II. János Pál pápa

A Missio Christi Alapítványt 2005-ben azzal a céllal hoztuk létre, hogy segítse és kiegészítse a Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum Christi Apostoli Mozgalom által végzett munkákat. Elsősorban két területen tevékenykedik az Alapítvány. Egyik a nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés területe, amelyben életkori sajátosságoknak megfelelő programot kínál minden keresztény hit iránt érdeklődő számára. A másik terület a szociális, karitatív terület, ahol az elesett, a hátrányos helyzetű, és szegénységben élő emberek elsősorban lelki támogatása és segítése a cél.

A Fővárosi Bíróság a Missio Christi Alapítványt jogerősen 2005. márciusában 9503. sorszám alatt nyilvántartásba vette és közhasznúnak minősítette.

Az Alapítvány KSH azonosítója: 600526.

2011-ben a személyi jövedelemadó 1 %-ból  650 440.- Ft-ot ajánlottak fel az Alapítványnak, amelyet az Alapítvány által rendezett programok szervezésére, lebonyolítására fordítunk. Köszönjük!

Közhasznúsági jelentés_2011

Mérleg_2011

Eredmény_2011

2012-ben a személyi jövedelemadó 1 %-ból  465 674.- Ft-ot ajánlottak fel az Alapítványnak, amelyet az Alapítvány által rendezett programok szervezésére, lebonyolítására fordítunk. Köszönjük!


Közhasznúsági jelentés_2012


Közhasznúsági jelentés_2013


Közhasznúsági jelentés_2014