Isten szeretete mindent beragyog!

Tevékenységünk!


A Missio Christi Alapítvány támogatásával számos program valósul meg az életkori sajátosságoknak megfelelően korosztályos bontásban:

NET Szívet formálni. A NET, a katolikus családok programja, amely a világ számos országában jelen van, és az 5-11 éves gyermekeknek kínál sokrétű fejlődési lehetőséget. A keresztény emberképre építve, játékosan és vidáman alakítja a NET az egész személyiséget, és kéz a kézben, aktív együttlétet jelent az elkötelezett szülőkkel. Így megkapják a gyerekek az optimális feltételeket személyiségük kibontakozásához, hogy bátor polgárrá és elkötelezett keresztény felnőtté érjenek. A NET, vonzó kínálatával ezt a célt szolgálja a gyermekek számára: kezdve a keresztény irodalom életkori sajátosságnak megfelelő feldolgozásával, szociális akciókon keresztül a szabadidős kiscsoportok alakításáig. Mindezt olyan lelkes szülők együttműködésével tesszük, akik megszervezik a gyerekek számára a heti/kétheti találkozókat és a nyári táborokat.

CYWNCatholic Youth Word Network. Egy világméretű katolikus ifjúsági hálózat 11-16 éves korú fiatalok számára, akik egymással és Jézussal kötnek barátságot. Együtt akarnak felépíteni egy jobb világot, amely olyan szép és jó, mint amilyennek Jézus mutatta azt az embereknek. Fiatal katolikusokként együtt élik meg hitüket, megosztják egymással meggyőződésüket, érdeklődési körüket megmutatják egymásnak, valamint mindig jelen vannak egymás számára a lélekben megélt felebaráti szeretetre.

Fiatal Missziósok – 16 évnél idősebb fiatalok tevékenységeit koordináló csoportosulás, a „Légy angyal egy napra!” akció szervezői. A „Légy angyal egy napra" program egy olyan munka, amelyet 16-24 éves  önkéntes fiatalok közreműködésével végzünk. A program lényege, hogy állami gondozásban lévő vagy hátrányos helyzetű gyermekeket egy napig szervezett program keretében foglalkoztatjuk. A résztvevők (angyalok) felajánlják ezt a napot arra, hogy olyan gyerekekre fordítsanak anyagi áldozatot, személyes figyelmet, akik egyébként nem tapasztalják meg ezt a fajta törődést.

Pure Fashion Tiszta szív, tiszta divat! A „Pure Fashion” divatmisszió segít a fiataloknak közösen felfedezni a divatban és a szépségben rejlő lehetőségeket, amelyek által értékesebb életet élhetnek. Az embert nem csak a külső megjelenése minősíti, hanem a belső értékei és tulajdonságai, a szociális elkötelezettsége, a hite, melyek összességében alkotják a személyiségét. A „Pure Fashion” program14-18 éves lányoknak szól, amelynek keretében különböző előadásokat hallgatnak a belső szépségről, valamint a divatipar profi képviselőitől, szakembereitől. A fiatalok műhelymunkákban, lelkigyakorlaton és szociális tevékenységekben vesznek részt, amelyek által iránymutatást kapnak az életben fontos értékek felfedezéséhez és a hit valódi megéléséhez. Ezeknek az együttes megélése ad tartást nekik az életben. Így segítséget kapnak a fiatalok, hogy tanúságtevők lehessenek a családjukban, iskoláiban és a társadalom egészében. Fedezd fel önmagad, hogy ki vagy és mi a feladatod a világban! Legyél az öröm és a tisztaság jele, sugározz reményt!

Kiló Akció Adj egy kiló szeretet! A Kiló Akció program célja, hogy a 11-20 éves korosztályban kialakítsunk felelős és szociális gondolkodást. A program megvalósulásának három lépcsője:
1. A programban résztvevő fiatalok mentális és gyakorlati felkészítése (heti találkozók keretében)
2. Tartós élelmiszerek gyűjtése (Jelenleg a Match üzletlánccal állunk kapcsolatban).
3. Az összegyűjtött élelmiszerek kihordása a rászoruló családoknak, valamint kapcsolattartás a későbbiekben is.

Támogatottak: Nagycsaládosok (3 éven át a Nagycsaládosok Országos Egyesületét támogattuk), Anyaotthonok, Hajléktalanok, romák, Gyermekotthonok.
A gyűjtés folyamata: A gyűjtés előtt a fiatalok folyamatos képzésben részesülnek, ami nem csak magára az Akcióra készíti fel őket, hanem fejleszti a szociális érzékenységüket, növeli bennük a nagylelkűség és segítőkészség erényeit, valamint megtapasztalnak egy olyan légkört, ahol lelkesedésükkel a társadalmat jó irányba befolyásolhatják, környezetükben érzik a felelősséget. Ezek a fiatalok nem akarják a szemüket behunyni a szenvedő emberek anyagi és lelki szükségletei előtt, hanem igyekeznek a karitatív szervezetekkel együttműködni, valamint önkéntes kezdeményezésekkel a konkrét szükségleteket enyhíteni. A gyűjtés napján délelőtt kb. 10 órakor érkezünk a boltokba. Önkénteseink (11-20 éves fiatalok) Kiló Akció logóval és felirattal ellátott pólót és névjegykártyát viselnek. A boltok bejáratánál állva szórólapokat osztanak, amin keresztül ismertetik az akciót a vásárlókkal. Egyes boltokban a gyűjtés alatt hangosbemondót is használnak. Az élelmiszeradományokat a vásárlók a kijáratnál helyezik el az önkénteseinknél, amelyek elszállításáról mi gondoskodunk.
Gyűjtés időpontjai és eredmények: Évente négy alkalommal: tavasszal és ősszel 2-2 hétvégén szoktuk az akciót megszervezni, és átlagosan 800-1000 kg élelmiszer szokott alkalmanként összegyűlni. Az élelmiszerek kihordása nem csak a „megajándékozott” családok számára jelent sokat, de eddigi tapasztalataink alapján kimondhatjuk, hogy azoknak a fiataloknak is felemelő, akik elviszik a csomagokat.

MIP Mission Is Possible. Célja a társadalom átalakítása a keresztény értékek, elsősorban a fiatalok számára való, közvetítésével. A MIP válaszolni akar a XXI. század kihívásaira, felhasználva a tudomány, a technika, a média, a tömegkommunikáció adta lehetőségeket.  A MIP tevékenysége kiterjed elsősorban a szórakoztatásra, a kultúra és kommunikáció területeire, de nem zárja ki a nevelés, a tudomány, a vallások közötti párbeszéd területeit sem.

Familia – Egy kezdeményezés a házasság- és családpasztorációban, a férfi és a nő megerősítése a házastársi és a szülői hivatásban. Annak tanulmányozása, amit Isten egy felnőtt embernek a hit felelősségén keresztül akar ajándékozni. A keresztség által mindannyian kaptunk egy hivatást. Mi az én hivatásom a családomban és az Egyházban?

Vándor Evangélium – „Az ima a legegyszerűbb módja annak, hogy Isten és az ő üdvözítő szeretete mindig jelen legyen a világban.” (II. János Pál pápa) A Vándor Evangélium apostoli munka azért jött létre, hogy segítse a plébániák életének megújítását és a hívek újraevangelizálását. Az Egyháztól eltávolodottak megszólítása és meghívása a közösségi életbe is csak az elkötelezett hívek segítségével lehet eredményes. Célunk, hogy minden plébánián minden egyes ember személyes meghívást kapjon a közös imádságra, s ez az ima forrassza egy közösséggé a híveket.

Élő Keresztút és Betlehemes – Nagyszabású, szabadtéri rendezvények évente kétszer az egyházi év karácsonyi és húsvéti ünnepköréhez kapcsolódva.

Mindezen programok mellett a lelkiségi kiadványainkkal, internetes honlapunkkal, és még sok egyéb módon támogatjuk a társadalmat egy boldog és egészséges környezet kialakításában.

 

Kiadványaink

 Kiadványaink megvásárolhatók a nagyobb keresztény könyvesboltokban és kedvezményesen a kiadóban.

Szentségimádás a Papokért és a lelki anyaság hivatásáért 
 
A papokért vállalt lelki anyaság alig ismert hivatás. Ebből fakadóan kevesen értik, és még kevesebben élik, pedig igen nagy a jelentősége. Ez a hivatás lelkileg igen termékeny, még ha gyümölcsei gyakran rejtve is maradnak a felületes szemlélő előtt. II. János Pál pápa meg volt győződve ennek fontosságáról, ezért létesített kolostort a Vatikánban, ahol apácák imádkoznak a mindenkori Pápa szándékaiért. A Kléruskongregáció a Papság éve alkalmából összeállított egy tanúságtétel sorozatot, amely a lelki anyaság gyümölcseit tartalmazza. Megrendelhető az alapítványtól.

A Szentmise súlya - avagy a hit meséje

Egy csodálatos történet a hitről és a szentmiséről óvodás és kisiskolás gyermekek számára. Josephine Nobisso író írta a mesét, aki az Amerikai Egyesült Államokban él, és egy egész sorozat közkedvelt gyermekkönyv szerzője. Szegedi Katalin illusztrátorként tette csodálatossá a mesét. Ő 2001-ben és 2003-ban elnyerte a magyar könyvszakma egyik legnagyobb elismerését, a "Szép magyar köny" versenyen első helyezésével a gyermekkönyvek kategóriájában. Megrendelhető az alapítványtól.

 
Test teológiája kezdőknek

Széthullott családok, abortusz, AIDS, szexuális visszaélések, a házasság intézményének újradefiniálása - a világ mély szexuális krízisben van. Merre lehet a kiút? Ezekre a sajátosan korszakos kérdésekre ad választ II.János Pál pápa egyedülálló művében, a Test teológiájában. a jézusi tanításból kiindulva II. János Pál a szexről és a testről szóló reflexióiban a modern világ krízisének gyökereihez vezet bennünket és felrajzolja az utat, amely az igazi szexuális felszabaduláshoz vezet. Mindazonáltal a pápa megfogalmazásainak filozófikus, rendkívül igényes nyelvezete, sokszor riasztóan hat az átlag olvasóra. Ebben a könyvben Christopher West arra tesz kisérletet, hogy népszerű nyelven, az utca emberének stílusában vezesse be az olvasót II. János Pál gondolatainak gazdagságába, s egy rövid és egyszerű összefoglalását adja a pápa forradalmi tanításának.